جدول جام جهانی

نهم عمومی

نهم عمومی

1 - سارینا شکوهی
19
2 - مبینا محسنی
پارمیس مریدی
آیسان نورمحمدی
18
3 - آوا ابراهیمی
آیدا سادات برزگر حسینی
رومینا دانش کیا
عسل زند
فاطمه کاظمی
بهاره هدایتی
17
4 - یکتا بارانی
بهار بیات
ثنا خرسند
پارمیدا خسروی
سپیده سادات صفوی
یگانه سادات موسوی
سوگند نجفی
16
5 - فاطمه انصاری
حکیمه براهویی
سارینا تقی زاده
زهرا خالدی
رمیصا خمسه
ملینا عبدی
15
6 - السانا صابر
مه آسا گنجی
بهار ملکی
14
7 - آرینا صمدی نژاد
کیمیا فراهانی
13
8 - الیا سیم چی
یسنا صالحی
آتنا طالبیان
مریم کبود
12
9 - آناهیتا دهقانی
رامیلا رضایی
عسل زید آبادی
11
10 - مهدیه دژدار
9