جدول جام جهانی

هشتم عمومی

هشتم عمومی

1 - عسل بختیاری
17
2 - ریحانه افاق
آرنیکا افشاری
فاطمه انصاری
آیدا سادات برزگر حسینی
وانیا بهرامی
کیمیا بیات
بهار بیات
دینا پدرام
سارینا تقی زاده
پارمیدا خسروی
رومینا دانش کیا
آنا رشیدزاده
دوریس رضازاده
پانیذ زمانی
عسل زند
عسل زید آبادی
سارا سالاری
تارا سرحدی
الیا سیم پی
ضحی صالح پور
آتنا صالحی
ترنم صالحی
آتنا طالبیان
آیناز عزیزی
ستایش قیاسی
کارین کریم لو
مه آسا گنجی
پرنیا محمدی
بهار ملکی
0