جدول جام جهانی

هشتم عمومی

هشتم عمومی

1 - آیدا سادات برزگر حسینی
کارین کریم لو
آیسان نورمحمدی
18
2 - پارمیدا خسروی
رومینا دانش کیا
17
3 - فاطمه انصاری
عسل بختیاری
سارینا تقی زاده
عسل زند
16
4 - عسل زید آبادی
15
5 - رامیلا رضایی
آتنا طالبیان
بهار ملکی
14
6 - بهار بیات
آنا رشیدزاده
مریم کبود
13
7 - دینا پدرام
مه آسا گنجی
12
8 - سارا سالاری
کیمیا فراهانی
10
9 - الیا سیم پی
9
10 - ستایش قیاسی
پرنیا محمدی
5