جدول جام جهانی

هفتم عمومی

هفتم عمومی

1 - آرنیکا ابراهیم زاده
20
2 - آرمیتا آذرکمان
ستایش خوانین زاده
حانیه دهقانی
نرگس رنگی
نازنین زهرا مصطفوی
روژینا هوده شناس
19
3 - سیده صبا اصغری
مطهره بابایی
هلنا بابوی نژاد
روشا برگی
باران چراغعلی خانی
نورا حسینی
ناروین خلیل زاده
نسیم سادات دیباجی
سارا رحمانی
هستی سالخورده
ستایش شرفی
شینا شریفی گرماوری
باران قجری
کیمیا کاظمی
رها مطلبی
مانلی نژاد اصفهانی
نیروانا نعمتی زاده
18
4 - آنیسا احمدی خرازی
آوین افشار زاده
غزل بیدادیان
پریماه حسینی پور
روژان داوودی
سوگل زهرا زرچی
ویونا سام دلیری
هلیا صنمی
کیمیا قلی پور
لیانا کریمی
ری را میرحیدری
شاداب هایل مقدم
مدیا یزدی نیا
17
5 - جانان جهانی
وندا جواهری
درسا خسروی
یگانه صحرایی
سیده سلاله غریفی
باران نجفی
سارینا یوسفی
16
6 - هلن امیرمولوی
آوا آهنگر
رها بابایی
فاطمه صبا برازنده
پانیذ پوروحدانی
مریم حاجی ابراهیمی
پارمیس حسین زاده
آنیتا حیدری
سارا قلی پور
هانا هارونی
15
7 - آمیتیس قلی نژاد
14
8 - هستی قربانی
13
9 - هلیا پور سینا
نوشا روزبهانی
11
10 - هیلا آبی کناری
10