جدول جام جهانی

هفتم عمومی

هفتم عمومی

1 - وندا آقاحسینی
ایرسا رضایی نژاد
19
2 - وانیا بیات
گیلدا بیژنگ
ساینا دوستدار
صبا زاهدی
هستی عزیزی فر
غزل کاظمی
18
3 - روشا افتخاري
تارا ترحمی
ترانه توکلی
سارینا شیرین
مهلا فلاحت پیشه
آدورینا فلکشاهی
مارال هلال خرم
نازنین زینب ولی
17
4 - اقلیما برومند
پریا پویان فرد
غزل قضاتلو
فاطیما مهدی سلطانی
16
5 - سوگل گنجعلی
15
6 - سارینا طاهری
سارينا كرمي
ملینا کاظمی
باران کلهر
نازین میربلوک
14
7 - مهتا باغدار یزدی
هستی طاهری منش
آنیتا لرد
13
8 - هستی سفندار
سیده نیکی شمس گلپایگانی
12
9 - زهرا عبدالکریمی
هلیا قربانی
لنا مومني
11
10 - نیلیا دلخوش
ملیکا سردارلو
آیلا شریفی
سنا صامت
10