جدول جام جهانی

هفتم عمومی

هفتم عمومی

1 - وندا آقاحسینی
ایرسا رضایی نژاد
صبا زاهدی
19
2 - روشا افتخاري
وانیا بیات
گیلدا بیژنگ
ترانه توکلی
ساینا دوستدار
هستی عزیزی فر
آدورینا فلکشاهی
غزل کاظمی
18
3 - تارا ترحمی
سارینا شیرین
مهلا فلاحت پیشه
مارال هلال خرم
نازنین زینب ولی
17
4 - پریا پویان فرد
غزل قضاتلو
فاطیما مهدی سلطانی
16
5 - مهتا باغدار یزدی
اقلیما برومند
سارینا طاهری
ملینا کاظمی
باران کلهر
15
6 - سارينا كرمي
سوگل گنجعلی
نازین میربلوک
14
7 - هستی سفندار
سیده نیکی شمس گلپایگانی
هستی طاهری منش
13
8 - آیلا شریفی
آنیتا لرد
لنا مومني
12
9 - نیلیا دلخوش
ملیکا سردارلو
هلیا قربانی
11
10 - بهار احمدی
فریماه چیذری
نیوشا شکوری گرگانی
سنا صامت
زهرا عبدالکریمی
10