جدول جام جهانی

هفتم عمومی

هفتم عمومی

1 - یاسمین آقاصالح مقدم
دینا پدرام جدیدی
پارمیدا خسروی
رومینا دانش کیا
مژده رحیمی
رامیلا رضایی
عسل زند
عسل زیدآبادی
مریم کبود
دیانا گشتاسبی
مه آسا گنجی
آیسان نورمحمدی
0

پمپ بنزین

زندگی هرچقدر هم سخت به نظر آید، همیشه کاری هست که بتوانی انجام دهی و در آن موفق شوی.مسئله ی مهم این است که تسلیم نشوی!استیون هاوکینگ  

بیشتر بدانیم >>