جدول جام جهانی

دوازدهم انسانی

دوازدهم انسانی

1 - نگین رضایی
85
2 - هلیا کی منش
68
3 - ملیکا بنسی
67
4 - نیلوفر حسامی
65
5 - سارینا دهقان پور
63
6 - یلدا خالقی
59
7 - نیوشا بهاری
58
8 - نفیسه آجرلو
53
9 - رومینا چنگیزی
26
10 - المیرا ضمیری
زینب ابراهیمی حق
مریم احمدزاده
فاطمه اخوین
ثنا ارغوانی
فاطمه آسال
زهرا اسدی
مهدیه افخمی نیا
یاسمن آقا خانی
فاطمه آقازاده
مهدیه الوندی
مائده بخشنده
نازنین زهرا براتی
فاطمه بستان چی
مینا بهاور
فاطمه بهبهانی زاده
پگاه پابخش
مهکامه پور مهران
سارا پیروتی
شهرزاد تاجیک
فاطمه تاجیک
ملیکا تقی لو
فائزه تمیمی
مينا توجه
مریم ثابتی
سیده مرضیه جلیلی مقام
نازنین جمشیدنیا
رومینا جهاندیده
سارا جوان
مریم حاجی جلیلی
سارا حاجی کریمی
فاطمه حدادی
سنا حسین زاده
فاطمه السادات حسینی
حانیه حسینی
زهرا حکیمی فر
فاطمه خدارحمی
سوگل دمرلی
راویس رحمانی
حنانه رحیمی
سلاله رفیعی سامانی
عطیه رنگی
آیدا رهسپار امیدی
مریم سادات روشن
فاطمه ریاحی پور
زهرا زارعی
زهرا سادات آفرین
عاطفه سادات حسینی سعید
فرناز سرمدی
نگار سلیمانی
فاطمه سلیمانی
مهتا سیف
نیکا شاهی
دل آرام شمس پویا
آمیتا شهبازی
فاطمه شوکتی
نوژان صادقی
رومینا صفری
فرناز طایفه حقی
پریناز طهماسبی کندری
مهرناز عبدالله پور اصل
زهرا فرح آبادی
فاطمه قادری دوست
مروا قاسمی
مریم قربانی
آنیتا قنبری
هدیه قهقهانی
سپیده کریمی
کیمیا کیوان
پرنیا گرکانی دشته
فاطمه محقق حضرتی
کیمیا محمدپور
فاطمه محمدی
پریا محمودزاده
نیوشا مرادی
غزل مصدق
فاطمه مصطفوي منش
غزل منعمی
زهرا مهاجری
فاطمه مهربان
فاطمه مومنی
مینا میرزازاده
رعنا میرزایی
ثنا نورمحمدی
سبا نوروزی نژاد
هانیه نیازی
آلاء یزدان پناهی
نسترن یگانه
پارمیس یوسفی
0