جدول جام جهانی

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

1 - حنانه رزاقی
82
2 - ملیکا سیدصادقی
73
3 - هستی باقری
71
4 - مائده خادمی
ساغر کاشانیان
68
5 - نازنین سیاح
65
6 - ملینا جلیلی
هستی رهبری
62
7 - زینب ارشادی
گلاره صداقت
هلیا هرندی
59
8 - غزل نعمتی
58
9 - پریماه افشار
زهرا خرمی نیا
ستایش کرمی
57
10 - فاطمه پارسا
فوژان جعفری
53