جدول جام جهانی

دوازدهم ریاضی فیزیک

دوازدهم ریاضی فیزیک

1 - سونیا آقایی
77
2 - سارا اسعدی
67
3 - مدیسا جوادی
64
4 - کیانا ابراهیمی
61
5 - صنم نیکخواه
60
6 - آتنا اکبری
58
7 - نگار قربانی
56
8 - ریحانه منتظری
53
9 - رها خسروی
52
10 - تلی اسدی
آرتمیس هادی کیا
مبینا یادگاری
48