جدول جام جهانی

دوازدهم ریاضی فیزیک

دوازدهم ریاضی فیزیک

1 - سونیا آقایی
78
2 - سارا اسعدی
68
3 - کیانا ابراهیمی
61
4 - مدیسا جوادی
60
5 - صنم نیکخواه
59
6 - آتنا اکبری
57
7 - نگار قربانی
56
8 - رها خسروی
53
9 - ریحانه منتظری
52
10 - سیما فراهانی
آرتمیس هادی کیا
48