جدول جام جهانی

دوازدهم ریاضی فیزیک

دوازدهم ریاضی فیزیک

1 - سونیا آقایی
78
2 - سارا اسعدی
68
3 - مدیسا جوادی
61
4 - کیانا ابراهیمی
60
5 - صنم نیکخواه
59
6 - آتنا اکبری
58
7 - نگار قربانی
56
8 - رها خسروی
54
9 - ریحانه منتظری
53
10 - آرتمیس هادی کیا
49