جدول جام جهانی

یازدهم انسانی

یازدهم انسانی

1 - سیده سمانه نیازمند
66
2 - الهه خجسته پور
64
3 - عطرین بلوری
63
4 - آیناز صادقی
61
5 - مبینا زاهد
56
6 - پارمیس نگهداری
49
7 - ثنا کشاورز
47
8 - درسا فاح زاده
40
9 - نگار صابرزاد
پارمیدا نگهداری
30
10 - زهرا آقاهادی
پریناز تک
فرناز سرمدی
شمیم شه منش
فاطمه سادات شیرخدایی
آینور صادقی
کیانا محمود زنجانی
ملیکا مهربانی
سید زینب موسوی
0