جدول جام جهانی

یازدهم تجربی

یازدهم تجربی

1 - ریحانه ضامن
69
2 - هلیا علی قارداشی
68
3 - درسا یوسفی
62
4 - فاطمه بیات
60
5 - سارا ستایش فر
55
6 - پرنیان ابراهیمی
54
7 - درسا بلیدئی
مهسا رجبی
52
8 - یاسمینا واکف
51
9 - پرنیان افشارجوان
الهه رستمی
48
10 - ثنا بادله
پریا دواشی
47