جدول جام جهانی

یازدهم تجربی

یازدهم تجربی

1 - ملیکا اهرامی
85
2 - سارا فخرزاده
84
3 - زینب امامی
82
4 - آوا پزشک
نرگس جلودارمقدم
80
5 - ریحانه نصیری تبار
79
6 - فروغ ابراهیم نژاد
78
7 - پارمیدا میرزا عسگری
77
8 - صبا رحیمی
شکیبا شالچی
76
9 - هلیا قادری
75
10 - ملیکا بنسی
مهتا رژدام
70

پمپ بنزین

زندگی هرچقدر هم سخت به نظر آید، همیشه کاری هست که بتوانی انجام دهی و در آن موفق شوی.مسئله ی مهم این است که تسلیم نشوی!استیون هاوکینگ  

بیشتر بدانیم >>