جدول جام جهانی

یازدهم تجربی

یازدهم تجربی

1 - حنانه رزاقی
80
2 - ساغر کاشانیان
71
3 - هستی باقری
69
4 - ملیکا سیدصادقی
68
5 - ملینا جلیلی
هستی رهبری
64
6 - آرمیتا دبیریان
62
7 - تارا امین نژاد
60
8 - نازنین سیاح
گلاره صداقت
59
9 - هلیا هرندی
57
10 - ساجده نجفی
54