جدول جام جهانی

یازدهم ریاضی فیزیک

یازدهم ریاضی فیزیک

1 - حورا معمارزادگان
65
2 - زینب سادات توکل
64
3 - هلیا سلطانی
نازنین محسنی مهر
61
4 - سارینا افتخارپور
56
5 - هلیا کلوندی
سوگند موسوی
53
6 - نیلوفر رضایی
صبا سراج
49
7 - عسل بانو براسود
مهدیس حسینی
48
8 - کیانا جلیلوند
46
9 - عسل دهقان
کیمیا فیاضی
45
10 - غزاله خراسانی
44