جدول جام جهانی

یازدهم ریاضی فیزیک

یازدهم ریاضی فیزیک

1 - ستایش راستی فر
70
2 - درسا عابدین پور
63
3 - روشا دولت زارعی
درسا عطاالهی
آیناز نصیری
آیلار هدایتی
62
4 - هیفا عامری
هستی کریمی
60
5 - مهسا بیرامی نیا
خورشید عزیزی
58
6 - سارینا سیاح
57
7 - نرگس غلام نژاد
56
8 - ریحانه کاظمی
52
9 - بیتا کشاورزی
51
10 - مریم خضرشبانی
44