جدول جام جهانی

دهم تجربی

دهم تجربی

1 - هلیا علی قارداشی
76
2 - درسا یوسفی
72
3 - پرنیان اسماعیلی
درسا بلیدئی
ملیکا خلیلی
67
4 - نگین ابراهیمی
66
5 - فاطمه بیات
مهسا رجبی
سارا ستایش فر
65
6 - پرنیان ابراهیمی
آرتا شیبانی
63
7 - ثنا بادله
الهه رستمی
آرمیتا شیبانی
60
8 - پرنیان افشارجوان
59
9 - سما گنج خانلو
58
10 - ملیکا منصوری
54