جدول جام جهانی

دهم تجربی

دهم تجربی

1 - حنانه رزاقی
91
2 - فاطمه حسابی
82
3 - هستی باقری
80
4 - ملیکا سیدصادقی
78
5 - سارینا سیاح
76
6 - شراره قربانی
72
7 - هستی رهبری
71
8 - فاطمه افشارکهن
69
9 - گلاره صداقت
63
10 - ناردیس حمل آبادی
هلیا هرندی
61