جدول جام جهانی

دهم ریاضی فیزیک

دهم ریاضی فیزیک

1 - ستایش راستی فر
85
2 - آیلار هدایتی
74
3 - بیتا کشاورزی
72
4 - باران رحمتی
60
5 - آیناز نصیری
58
6 - آیلا عزیزمحمدی
57
7 - دینا راشت
54
8 - سارا سلطان مرادی
مهفام عبدالهی ماکوئی
52
9 - مهتاب افشار
مبینا محمودی
50
10 - فاطمه ناصری
49