جدول جام جهانی

دهم ریاضی فیزیک

دهم ریاضی فیزیک

1 - هلیا سلطانی
75
2 - سارینا افتخارپور
73
3 - صبا سراج
72
4 - حورا معمارزادگان
71
5 - کیمیا فیاضی
70
6 - نازنین محسنی مهر
سوگند موسوی
66
7 - ملیکا جعفری
63
8 - آیناز اسماعیل زاده
غزل ذوافقاری
نیلوفر رضایی
62
9 - ستایش فرقانیان
60
10 - هستی هاتفی
56