جدول جام جهانی

دهم ریاضی فیزیک

دهم ریاضی فیزیک

1 - هلیا سلطانی
73
2 - حورا معمارزادگان
71
3 - صبا سراج
69
4 - کیمیا فیاضی
66
5 - سارینا افتخارپور
65
6 - نیلوفر رضایی
نازنین محسنی مهر
سوگند موسوی
63
7 - ملیکا جعفری
59
8 - آیناز اسماعیل زاده
ستایش فرقانیان
56
9 - غزل ذوافقاری
55
10 - هستی هاتفی
51