افتخار آفرینان کنکور98

افتخار آفرینان کنکور98

مژده مزروعی 423

ریحانه صارمی 460

نیلوفر خدارحمی 737

مهتا اسماعیلی 835

مرضیه غیور 925

فاطمه قربی 1097

پمپ بنزین

زندگی هرچقدر هم سخت به نظر آید، همیشه کاری هست که بتوانی انجام دهی و در آن موفق شوی.مسئله ی مهم این است که تسلیم نشوی!استیون هاوکینگ  

بیشتر بدانیم >>