شروع سال تحصیلی 98-99 در تاریخ 16 تیرماه

شروع سال تحصیلی 98-99 در تاریخ 16 تیرماه

پمپ بنزین

زندگی هرچقدر هم سخت به نظر آید، همیشه کاری هست که بتوانی انجام دهی و در آن موفق شوی.مسئله ی مهم این است که تسلیم نشوی!استیون هاوکینگ  

بیشتر بدانیم >>