اخبار

شرایط ثبت نام مدرسه مدبران بارسا

مدرسه زندگی مدبران بارسا به آینده سازان این مرز و بوم علاوه بر مهارت های علمی و تخصصی، مهارت های ارتباطی، هوش اجتماعی، هوش اقتصادی و توانمندی هایی که به خوشبختی آنها منتهی میشود را می آموزد.

برای ثبت نام در این مدرسه میتوان:

1- با این شماره تماس بگیرید.

021-22677917

 2- به صفحه ی اصلی سایت رجوع و وارد لینک مورد نظر شوید.