تغییرات تکان دهنده بارسایی ها

پانیذ شقاقی

ما با بچه های کلاسمون تصمیم گرفتیم کتاب شادمانی درون دکتر سلیگمن رو با بقیه بچه ها بخونیم 📖و براشون رفع اشکال کنیم و بهشون آموزش بدیم 👩‍🏫و برای هر کلاس جمله ی انگیزشی نوشتیم✍️ این اتفاق کلللللی حس و حال خوب به خودمون و بقیه داد...😇