اخبار

اخبار

همایش طرحواره در تربیت فرزندان
توضیح تربیت از طریق طرحواره های خود و فرزندانمان

جلسه اولیا و مربیان سال تحصیلی 99-98
جلسه ی اولیا و مربیان پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم

شرایط ثبت نام مدرسه مدبران بارسا
جهت ثبت نام در این مدارس از طریق شماره تماس و لینک سایت که در توضیحات آمده است اقدام نمایید.

آزمون تعیین سطح دبیرستان مدبران
برای شرکت در آزمون تعیین سطح اطلاعات خود را در این قسمت تکمیل نمایید.
1 2 3 4 5 6 7  ...